Pistolen frontaansluiting

Pistolen met frontaansluiting

Al onze pistolen zijn voorzien van een swivel tenzij anders aangegeven